Finance Director

Báo cáo cho: General Director

Địa điểm làm việc: Tp Hồ Chí Minh

Lương: VND 60 – 70 triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

Finance Director sẽ chịu trách nhiệm cho 05 nhóm hoạt động sau:

 1. Financial reporting (Báo cáo tài chính):
 • Thực hiện các báo cáo tài chính, kế toán tài chính bao gồm: thuế và các quy trình nội bộ
 • Thiết kế các chuẩn mực kế toán theo đúng luật pháp
 • Xây dựng các quy trình vận hành của Bộ máy Kế Toán
 1. Management accounting (Kế toán quản trị):
 • Phân tích và kiểm soát chi phí vận hành của doanh nghiệp
 • Kiểm soát hiệu quả vận hành
 • Lập và triển khai quy trình kế hoạch kinh doanh hàng năm
 • Thực hiện các báo cáo phân tích về hiệu quả kinh doanh theo yêu cầu của ban giám đốc
 1. Set up the operation process for new organization (Xây dựng các quy trình vận hành của một tổ chức mới):
 • Xây dựng các quy trình vận hành tài chính và vận hành quản lí rủi ro
 • Thiết kế các định chế kiểm soát đối với hoạt động operations
 • Kiểm toán hệ thống (nội bộ) của các chuỗi khách sạn
 • Thực hiện các chức năng kiểm soát nội bộ
 1. IT administration (Quản trị IT):
 • Dẫn dắt toàn bộ việc tiến hành của bộ phận IT: chính sách IT, IT setup, quản lí các khoản đầu tư của IT (máy móc, thiết bị,…)
 • Quy trình bảo mật thông tin
 1. Capability development (Xây dựng năng lực và nguồn lực của bộ phận):
 • Quản lý, điều hành công việc của quản lý, nhân viên thuộc bộ phận
 • Xác định nhu cầu nhân sự, đề xuất và thực hiện tuyển dụng
 • Trực tiếp phân công công việc, hướng dẫn, đào tạo, hỗ trợ các nhân viên trực thuộc.
 • Giám sát, nhắc nhở và đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên và đề xuất, khen thưởng, xử phạt nhân viên theo đúng quy định.
 • Các quyết định phân công/ sắp xếp, điều chuyển, kỷ luật nhân sự theo phạm vi thuộc bộ phận quản lí

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán, hoặc các lĩnh vực liên quan; các chứng chỉ ACCA/CPA/FCCA là một lợi thế
 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tương đương trong lĩnh vực Hotel/ Hospitality
 • Kinh nghiệm xây dựng các quy trình vận hành bộ phận tài chính kế toán của một tổ chức mới
 • Am hiểu về tài chính doanh nghiệp, các luật pháp liên quan, kinh nghiệm làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan
 • Kỹ năng quản trị rủi ro, tư vấn chiến lược và quản lý con người.
News & Events